Pensioen opbouwen via de fiscale oudedagsreserve (FOR)

(Let op: de informatie in dit artikel kan verouderd zijn. Zie de update onderaan.)

Als je zzp’er bent en een eigen onderneming hebt, kun je pensioen opbouwen via de fiscale oudedagsreserve, kortweg FOR. Wat is dit precies? En wat zijn de voor- en nadelen?

De FOR is een boekhoudkundige voorziening voor een pensioenregeling die je later aan jezelf uitkeert.

Een deel van de winst die je maakt met je onderneming mag je reserveren voor je oude dag. Zo kun je zelf een pensioenkapitaal opbouwen en tegelijk belastingheffing over een deel van je winst uitstellen.

Het is feitelijk niet meer dan een voorziening op de balans van je bedrijf. Je hoeft het geld niet eens in een apart potje te stoppen, je kunt het gewoon op je bankrekening laten staan. 

Puur en alleen voor jezelf

Er zitten wel de nodige voorwaarden aan vast. Zo is de reservering die je binnen één jaar doet aan een maximum gebonden. Je totale reserve mag ook nooit groter worden dan je ondernemingsvermogen.

De reserve is geheel persoonlijk en kan niet voor iemand anders worden gebruikt, ook niet voor je partner. Verder moet je een nog niet pensioengerechtigde, zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. De regeling is niet toegankelijk voor vennoten.

Meer voorwaarden vind je op rijksoverheid.nl.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Zelf pensioen opbouwen via een FOR heeft zijn voors en tegens.

De voordelen:

- Je bouwt flexibel pensioen op en blijft tegelijk over het kapitaal beschikken. Je pensioengeld is vrij te besteden.

- Je hoeft er weinig voor te doen, het is een simpele boekhoudkundige handeling. Iedere boekhouder kan dit voor je doen en weet ook van de regeling.

- Met de pensioenreserveringen kun je de winst van je onderneming verminderen in jaren dat je daar anders veel belasting over zou moeten betalen.

De nadelen:

- Je bent zelf er verantwoordelijk voor dat het geld nog beschikbaar is als je met pensioen gaat.

- Van het opgebouwde kapitaal zul je in veel gevallen uiteindelijk toch een lijfrente moeten aankopen.

- Het is slechts uitstel van belastingheffing. Zodra je (een deel van) de reserve opneemt, al dan niet voor een pensioenvoorziening, betaal je daar belasting over.

- Het is onzeker of deze regeling blijft bestaan. Ze staat al jaren ter discussie. (*)

 

(Door onze redactie, 8 juli 2022; Foto: Shutterstock)


* Update 1 oktober 2022:

Op Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat de FOR inderdaad gaat verdwijnen en zal worden uitgefaseerd per 1 januari 2023. Erg weinig ondernemers maken er gebruik van, zegt het kabinet.

Opgebouwde reserves blijven wel bestaan en de huidige regeling blijft daar ook op van toepassing. Maar vanaf 2023 mogen er geen nieuwe bedragen meer aan een reserve worden toegevoegd. Een nieuwe fiscale oudedagsreserve creëren kan ook niet meer.

Het belangrijkste alternatief voor de FOR is lijfrentesparen. Zie het artikel Fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen in box 1.


Lees ook:

Vrij voor je pensioen sparen in box 3

Fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen in box 1

Elf manieren om zelf voor extra pensioen te zorgen

Zo ziet een doorsneepensioen eruit

Vijf financiële denkfouten die iedereen een vermogen kosten